మెడికల్ కాంట్రాక్ట్ ఎంప్లాయిస్ యూనియన్ కార్యవర్గ సభ్యుడిగా పెద్దకాసు వినోద్

మెడికల్ కాంట్రాక్ట్ ఎంప్లాయిస్ యూనియన్ కార్యవర్గ సభ్యుడిగా పెద్దకాసు వినోద్ ములుగు, తెలంగాణ జ్యోతి : తెలంగాణ  మెడికల్  కాంట్రాక్ట్ ఎంప్లా యిస్ యూనియన్  రాష్ట్ర  కార్యవర్గ …

Read more