మంత్రి సీతక్క ఆదేశాల మేరకు పిల్లలకు దుస్తులు పంపిణీ

మంత్రి సీతక్క ఆదేశాల మేరకు పిల్లలకు దుస్తులు పంపిణీ తాడ్వాయి, తెలంగాణ జ్యోతి : నూతన సంవత్సరాన్ని పురస్క రించుకొని పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధి స్త్రీ- శిశు సంక్షేమ …

Read more